Duch Czasów jest kwartalnikiem poświęcony tematyce chrześcijańskiej. Poruszamy w nim różnorodną tematykę związaną codziennym chrześcijańskim życiem. Staramy się pokazywać pozytywne przykłady ludzi, którzy uwierzyli Bogu i postanowili żyć wg Jego woli. 

Czytelnik znajdzie w naszym czasopiśmie ciekawe tematy z teologii, ewangelizacji, wychowania oraz refleksje na temat życia społecznego. 

Czasopismo DUCH CZASÓW można zamówić:

- telefonicznie lub faksem pod numerem: (33) 811-73-44,
- listownie pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
- przez e-mail: sekretariat@kchds.pl

Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, 
lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto: 
Raiffeisen Bank Polska S.A 44 1750 0012 0000 0000 3499 5068
nazwa rachunku: 
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

cena pojedynczego egz. wynosi 5 zł (numery podwójne kosztują 10 zł)
Warunki prenumeraty:
całoroczna — 26,00–zł,
półroczna — 13–zł,
całoroczna zagraniczna — Europa – 10 Eu
Australia i Ameryka – 14 $ USA
(czasopismo wysyłamy pocztą)

  

 

Archiwalne numery "Ducha Czasów" do pobrania w formacie pdf.

(do prawidłowego wyświetlenia plików konieczny jest program Adobe AcrobarReader) 
  plik dc4-2007.pdf

plik dc3-2007.pdf

plik dc2-2007.pdf

plik dc1-2007.pdf

plik dc4-2006.pdf

plik dc3-2006.pdf

plik dc2-2006.pdf

plik dc1-2006.pdf

plik dc4-2005.pdf

plik dc3-2005.pdf
 
plik dc2-2005.pdf

plik dc1-2005.pdf

plik dc4-2004.pdf

plik dc3-2004.pdf

plik dc2-2004.pdf

plik dc1-2004.pdf

plik dc4-2003.pdf

plik dc3-2003.pdf

plik dc2-2003.pdf

plik dc1-2003.pdf