Lekcja 19 - DWA ZMARTWYCHWSTANIAWstęp:

Słowo zmartwychwstanie (gr. anastasis), występuje 44 razy w Nowym Testamencie i oznacza "ponowne powstanie (do życia), podniesienie". Jak wiele nauk biblijnych, tak i nauka o zmartwychwstaniu została zapomniana lub zniekształcona w nauce kościołów. Zapomnieli o niej, i lekceważą jej znaczenie nawet ci, którzy co najmniej dwakroć na dzień recytują wyznanie: "Wierzę... w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen."

 

I. NAUKA O ZMARTWYCHWSTANIU ZOSTAŁA WYRAŹNIE UWIDOCZNIONA W BIBLII.

1. Nadzieja zmartwychwstania została ukryta w obietnicy danej w Edenie (1 Mjż 3,15);

Uwaga: Bóg powiedział do upadłego człowieka: "... bo prochem jesteś i w proch się obrócisz" (1 Mjż 3,19). Skoro zatem Boży plan zbawienia (por. 1 Ptr 1,18.19) miał się stać ratunkiem dla grzeszników, to tylko zmartwychwstanie mogło ten ratunek uczynić rzeczywistym, ożywiając na powrót to, co się prochem stało!

2. Nadzieja ta ukryta była w słowach skierowanych na puszczy do Mojżesza (Łk 20,37.38);

a. Naukę tę potwierdza w powyższym tekście sam Pan Jezus.

3. Stronnictwo faryzeuszy za czasów Jezusa i Apostołów, znało naukę o zmartwychwstaniu (DzAp 23,8);

a. Jezus Chrystus wykazał stronnictwu saduceuszy, które nie wierzyło w zmartwychwstanie, iż poważne błądzą w tej sprawie (Łk 20,27-39).

 

II. NAUKA O ZMARTWYCHWSTANIU W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM PIERWSZEGO WIEKU.

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to wydarzenie faktyczne i niepodważalne (Mt 28,1-5; 1 Kor 15,1-8.11);

a. Świadkami byli żołnierze, niewiasty, apostołowie.

2. Z nauki o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wypływa pewna nadzieja zmartwychwstania wszystkich Bożych dzieci (1 Kor 15,20-23);

a. Jest to jedyna nadzieja zbawienia i życia wiecznego (1 Kor 15,12-19).

Uwaga: Jeśli nie byłoby zmartwychwstania, to nie byłoby żadnej nadziei zbawienia dla ludzi! Tak uczy Boży Apostoł i jest to nauka Boża. Tym samym padają wszelkie niebiblijne teorie o "życiu pozagrobowym", "duszy nieśmiertelnej", która zaraz po śmierci dostępuje nagrody lub kary. Zmartwychwstanie było dążeniem, oczekiwaną i utęsknioną chwilą dla wszystkich Bożych dzieci (Flp 3,10.11).

3. Lecz już wówczas w Kościele Bożym szerzyły się inne nauki:

a. Jedni utrzymywali, że nie ma wcale zmartwychwstania (1 Kor 15,12);

b. Inni znów głosili, że już było zmartwychwstanie (2 Tym 2,18).

Uwaga: Podobne nauki słyszymy czasami i dziś. Ludzie uczą np., że Jezus przyszedł już "duchowo" (r. 1974, 1914, 1918). Wskazują, że żadnym biblijnym argumentem tego poprzeć nie są w stanie. Jest to to samo zwiedzenie, o którym pisał ap. Paweł w 2 Tym 1,16-18.

III. DWA ZMARTWYCHWSTANIA

1. Już stronnictwo żydowskie faryzeuszy znało prawdę o dwóch zmartwychwstaniach (DzAp 24,15);

a. Prawdę tę uznawał i nauczał jej ap. Paweł (DzAp 24,14.15; por. Jan11,23.24)

b. O dwóch zmartwychwstaniach uczył Jezus Chrystus (Jan 5,28.29).

2. Dwa zmartwychwstania będą rozdzielone w czasie:

   1. Pierwsze zmartwychwstanie nastąpi w czasie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa (1 Tes 4,13-17; por. Mt 24,30.31. 39-42; Łk 17,30-36).

UWAGA
: W pierwszym zmartwychwstaniu udział mieć będą tylko sprawiedliwi. Będzie to powstanie od umarłych połączone z przemianą ciał (por. 1 Kor 15,50-54; Flp 3,20.21) i zabraniem do Boga na tysiąc lat (Obj 20,4). Nie powstanie wówczas nikt z niezbożnych, zaś ci, którzy dostąpią pierwszego zmartwychwstania, nigdy już nie umrą (Obj 20,4.6).

b. Drugie zmartwychwstanie, na sąd (Jan 5,29), nastąpi "gdy się skończy tysiąc lat." (Obj 20,5). Wówczas grób i śmierć wydadzą wszystkich niesprawiedliwych, aby byli sądzeni i straceni (Obj 20,12-15).

Zakończenie: W którym zmartwychwstaniu będziesz miał udział? Pamiętaj, że tylko święci i oczyszczeni krwią Zbawcy ludzie, dostąpią pierwszego zmartwychwstania. Udziałem wszystkich pozostałych będzie wieczna śmierć!

Niechaj Bóg pomoże Ci w Twojej walce z grzechem! Oby nagroda Twoja była ci dana w dniu pierwszego zmartwychwstania ! Ale to Ty musisz dbać o to (por. DzAp 24,15.16).

ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 19Pytanie 1: Dlaczego zmartwychwstanie jest jedyną nadzieją dziatek Bożych ?

Pytanie 2: Kiedy nastąpi pierwsze zmartwychwstanie i kto będzie miał w nim udział ?

Pytanie 3: Kiedy nadejdzie chwila zmartwychwstania wszystkich niesprawiedliwych ludzi ?

Pytanie 4: Według czego sądzeni będą wszyscy niesprawiedliwi ?