Korespondencyjny Kurs Biblijny

Prowadzone przez nas kursy biblijne, są ogólnodostępną, bezpłatną formą poznawania Pisma Świętego. 

                                                                                              

Kto może wziąć udział w kursie
W kursie może wziąć udział każdy zainteresowany problematyką biblijną.


Warunki uczestnictwa
Uczestnikom nie stawiamy żadnych warunków i nie zobowiązujemy do czegokolwiek.


Termin kursu
Zależny jest tylko i wyłącznie od kursanta. Można w każdej chwili rozpocząć kurs lub z niego zrezygnować


O kursie
Stopień podstawowy-  7 lekcji
Stopień I                 -  30 lekcji
Stopień II                -  12 lekcji 

Jak rozpocząć kurs
Wpisanie na listę uczestników kursu, następuje po przesłaniu drogą pocztową wypełnionego arkusza lekcji 1.
W związku z tym, że kurs jest bezpłatny, będziemy wdzięczni za załączanie znaczków pocztowych.
Prowadzimy również kurs za pomocą poczty elektronicznej i zachęcamy do tej formy kontaktu z nami.


Jeśli nie posiadasz Pisma Świętego, oferujemy Ci kupno Pisma Świętego.

Napisz do nas:

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
tel/fax (33) 811-73-44

Kontakt internetowy: e-mail: sekretariat@kchds.pl