43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
tel/fax (33) 811-73-44
e-mail: sekretariat@kchds.pl

Konto bakowe:
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
ul. Cieszyńska 96
43-300 Bielsko-Biała
Bank PKO BP SA
nr rachunku: 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - RCBWPLPW
  11 1750 0012 0000 0000 3499 4498