43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
tel/fax (33) 811-73-44
e-mail: sekretariat@kchds.pl

Konto bakowe:

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
ul. Cieszyńska 96
43-300 Bielsko-Biała
Raiffeisen Bank Polska S.A. 
nr rachunku: 
44 1750 0012 0000 0000 3499 5068
nazwa rachunku: Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego


IBAN - RCBWPLPW
  
44 1750 0012 0000 0000 3499 5068