Witamy !!!

Najlepszą zasadą jest niewątpliwie Pismo Święte, można je potraktować jako list pisany wprawdzie ludzką ręką, lecz pod Boskim Natchnieniem. Biblia powinna się stać codzienną lekturą każdego chrześcijanina, ponieważ zawarta w nim nauka mobilizuje do prowadzenia moralnego, a co za tym idzie, chrześcijańskiego życia. Księgi Pisma Świętego pisali Święci Boży ludzie pod natchnieniem Ducha Bożego, a zatem Pismo Święte jest wystarczające, by poznać Boga, Jego Wolę i uzyskać zbawienie z łaski. Traktowanie tradycji ludzkiej i innych ksiąg jako źródła wiary jest błędne i szkodliwe dla zbawienia.
Ks Izajasza 43,19

Oto przygotuwuję nową rzecz, która już teraz kiełkuje - czyż nie możecie tego poznać? Tak, utworzę drogę na puszczy oraz rzeki na stepie.

KONFERENCJA PASTORÓW I LIDERÓW 2016


Wykłady z konferencji dostępne ONLINE:

1.
I nie pozwól, byśmy ulegli pokusie.
2.
Komunikacja w małżeństwie, rodzinie, zborze - I cz.
3.
Komunikacja w małżeństwie, rodzinie, zborze - II cz.

4. Biblia - szukając prawdziwego znaczenia.
5.
Przebaczenie - dlaczego jest takie ważne - I cz.
6.
Przebaczenie - dlaczego jest takie ważne - II cz.
7.
Diabeł - przeciwnik Boga i człowieka.


SPOTKANIE SENIORÓW


SPOTKANIE SENIORÓW 


 

CHRZEST BRENNA

SPOTKANIE OKRĘGOWE

1.
Dlaczego Bóg milczy? Dlaczego cierpimy?

2. Bóg jest wierny nawet w doświadczeniach.

3. Nowonarodzenie: nowe życie, nowy człowiek.

4. Przykazania Boże a łaska.